Turkish Department

Scholarsihp In Turkey

http://www.yee.org.tr/turkiye/en/homepage

http://www.turkiyeburslari.gov.tr/index.php/en/haberler/680-turkce-yaz-okulu-2014

Missions
1. Human is hidden under his languge. / Hazrat Mohammad (P.B.U.H).
2. Among the world languages, Turkish Language is the most beautiful, richest and a language the easiest to learn. / Mustafa Kemal Atatürk
3. Language teachers should deal above all with the outcomes; tested instructions are for better than the untested formulas. / Mackey
4. Language is not only used to ascertain (prove) the existing situation but to creat new situations. / Austin
5. Language is social, utterance is individual. / Saussure
6. In fact the reality of Language is its product. / Voloşinov

Turkish Language is among the oldest languages of the world. Presently 220 million people speak Turkish. Turkish language holds 5th position among the most popular languages of the world i-e Chinese, English, Spanish and Hindi language. Turkish is getting popular throughout the world. In more than 80 countries Turkish is being taught at middle school level whereas it is offered as an elective subject at the university level. Recently within the framework of the Yunus Emre Institute Turkish Language and culture centers have started functioning in 36 countries. In more than 140 countries of the world private schools offering Turkish Syllabus have started functioning.

INTRODUCTION
Turkish Language Department was established in 1974 at NUML with an aim to teach Turkish Language to foreigners.

Since its establishment Turkish Language department has been putting efforts to introduce Turkish Language as well as to promote Turkish culture. Turkish Embassy at Islamabad has always been a source of encouragement for the department. In order to equip the department with the modern audio visual aids, on the recommendation of the Turkish Embassy, a language lab was installed by TIKA (The Republic of Turkey Prime Ministry, The Turkish Cooperation and Coordination Agency). Turkish Department was keen to start the degree program. With the approval of the Higher Education Commission of Republic of Turkey, an MOU was signed in between NUML (National University of Modern Languages) and Yunus Emre Institute In 2012. Within the framework of this MOU Turkish Department has launched its first BS (4 year) Turkish Language Teaching Program. This program has brought a positive change in the department. Post degree programs will be added as well. This strong cooperation and collaboration between NUML and YEI will pave way to the progress of the Turkish Language Department in connection with the futuristic aspects of academic, scientific and cultural plans for teaching and training.
AIM and GOALS
Our department has focused on two goals; one is to teach functional Turkish Language comprising general culture history and general information about Turkey to foreigners especially Pakistanies; which is among the languages to be learnt as a global requirement for communication in terms of economy, politics, culture and arts.
Second is to train Turkish Language teachers through BS, MS & PhD programmes at NUML which is a language university along with the exchange programmes at Turkey and to hand over Turkish Department to highly qualified (PhD holders) Pakistani teachers to meet the futuristic professional requirements related to all walks of the life.

APPROACH
To set up teaching and training on updated scientific basis for the promotion of Turkish Language to bring up to status of the department in line with the existing Pak-Turkish Friendship.
Araz-O-Maqasid
wer54w66sf32re2
wer54w66sf32re2

HOD Turkish
Nur Yasemin Rahoojo

HOD MESSAGE

As a committed linguist, teacher, educationist and patriotic Turkish citizen, I welcome you all to our department for any inquiry about scholarships ,any professional discussion between Urdu and Turkish and admission in our Functional courses or Bachelors programme of Turkology.

Under Construction
In Turkish  
İnsan dilinin altında gizlidir/Hazreti Muhammed(P.B.U.H)

Türk dili dünyada en güzel, en zengin ve en kolay öğrenilebilecek bir dildir./Mustafa Kemal Atatürk

Dil öğretmeni herşeyden önce sonuçlarla ilgilenmelidir; denenmiş yönergeler, çoğu kez denenmemiş formüllerden daha iyidir/ Mackey

Dil, yalnıza var olan durumu saptamak için değil; yeni durumlar yaratmak için de kullanılır/ Austin

Dil toplumsaldır, söz bireysel/ Saussure

Dilin gerçekliği aslında dilin üretimidir / Voloşinov


Dünyada, ortaöğretim düzeyinde Türkçe öğretilen ülkelerin sayısı 80'i aştı. Üniversite seviyesinde ise seçmeli dersler ve Türkoloji kürsüleri vasıtasıyla 60'ın üzerinde ülkede Türkçe öğretiliyor. Son yıllarda dünyanın dört bir yanında açılan Türkçe kursları da büyük ilgi görüyor. Yunus Emre Enstitüsü bünyesinde, çeşitli ülkelerde açılmış 36 dil ve kültür merkezi bulunuyor. Ayrıca 140'dan fazla ülkede açılan özel okullarda, Türkçe müfredatla eğitim veriliyor.

Pakistan, İslamabad, National University of Modern Languages [NUML’da (Ulusal Modern Diller Üniversitesi) 1974 yılından beri Yabancılara Türkçe öğretimi amaçlı eğitim öğretim etkinlikleri ve geniş anlamda Türk dili ve kültürünü tanıtımı çabalarını sürdüren Türkçe Bölümü’nde 2013 eğitim/öğretim döneminde, yeni bir sıçrama yapılarak, 1+4 yıllık Türkçe Eğitimi Bölümü ile Lisans, Yüksek Lisans programları da başlatılmıştır.TC Yüksek Öğretim Kurulu ile Yunusu Emre Enstitüsü ve NUML arasındaki işbirliği anlaşmaları ile sürdürülen çaba, çalışma ve düzenlemeler Türkçenin Eğitimi ve Öğretimi /Türkoloji Projesi çerçevesinde akademik, eğitimsel alyapı, kültürel tanıtım bağlamlarında geliştirilmektedir. Başta Yunus Emre Enstitüsü olmak üzere, Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği TC Başbakanlık Kalkınma ve İşbirliği Ajansı (TİKA)’ın katkılarıyla her yönüyle güncel gereksinimlere göre geliştirilen Türkçe Bölümü, geleceğe dönük akademik/bilimsel, kültürel eğitim-öğretim ve tanıtım çabalarını artırarak sürdürecektir. Bu anlamda ilk önemli adım 2014 Eğitim Öğretim Yılından Başlayarak,TC Başbakanlık Yurt Dışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı tarafından atılarak, Türkçe Bölümü’ne girmeye hak kazanan yabancı öğrencileri, Türkiye’de 1 yıl Türkçe Hazırlık Sınıfına alarak, bır yıl süreyle öğrencilerin sağlık dahil, tüm gereksinimlerini karşılanacağını ve aylık 500 Türk Lirası (300 $) burs verileceğini açıklamıştır.

AMAÇ ve GÖREV
Bölümümüz iki amaca odaklanmıştır. Bunlardan biri, küreselleşmenin sağladığı ekonomipolitik, kültürel, sanatsal iletişimde öğrenilmesi gereken diller arasında yer alan Türkçenin başta Pakistanlılar olmak üzere, anadili Türkçe olmayanlara, genel kültür, tarih boyutuyla ve güncel Türkiye bilgisi eşliğinde çeşitli amaçlara göre işlevsel Türkçe öğretmek.

İkincisi, bir dil üniversitesi olan NUML’da, Türkçenin Eğitimini Lisans, Yüksek lisans, Doktora düzeylerinde ve Türkiye ile değişimli/katkılı programlarla Türkçe Öğreticisi yetiştirerek Türkçe Bölümü’nü tümüyle, doktorasını tamamlamış, Pakistanlı Türkçe Öğretimcilere teslim etmektir.
YAKLAŞIM
Dilbilimin güncel bulgu ve vargılarıyla, Türkçenin eğitimi ve öğretimini bilimsel temellere oturtmak, bu bağlamda sürekli güncellemek, Türkçeye olan ilgiyi, nesnel gerçekliklere dayalı olarak geliştirip çoğaltmak, Pakistan ve Türkiye ölçeğinde, bölümün tanınıp ilgi odağı olmasını sağlamak.
Programs Offered
Program NameDurationEligibiltyCreditHours
BS Turkish Teaching8 semesterIntermediate
wer54w66sf32re2
wer54w66sf32re2
149
Certificeate1 semesterMatriculation
wer54w66sf32re2
wer54w66sf32re2
15
Diploma in InterpretershipOne &Half YearIntermediate with Diploma in Language
wer54w66sf32re2
wer54w66sf32re2
15
Diploma1 semestermatric with cert.in lang
wer54w66sf32re2
wer54w66sf32re2
24
Staff Profile
NameDesignationNameEmail ID 
 
Nur Yasemin Rahoojo HOD View Profile
Imtiaz BegumLectureribegum@numl.edu.pkView Profile
Shaista HAMEEDLecturershaista102@gmail.comView Profile
Shahabettin DalarLecturer View Profile
Nisar GulLecturer View Profile
Zobia SaleemUDC View Profile
Jameel Ahmad LodhiNone View Profile


Contact Us

Phone : HOD-Turkish :+92 51 9257646 ext 2085

Email : nrahoojo@numl.edu.pk

  • Follows us